امروز یکشنبه 23 مرداد 1401

نمایش جزئیات

سرود زیبا _ عید غدیر و ولادتِ امیرالمومنین علی ابن ابیطالب علیه السلام _ کربلایی حنیف طاهری

سرود زیبا _  عید غدیر و ولادتِ امیرالمومنین علی ابن ابیطالب علیه السلام _ کربلایی حنیف طاهری

بی تو من گم شدم ، با تو پیدا شدم بی تو بد بودم و با تو آقا شدم

سکۀ سلطنت به نامِ علی نشسته مرغِ دل تو دامِ علی علی امام من شد و منم غلامِ علی

أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ،میرسه از غدیرِ خم باعلی تو پیدا میشی،راهت بی علی میشه گم

علی جان ... علی جان ...

بی تو من گم شدم ، با تو پیدا شدم بی تو بد بودم و با تو آقا شدم

عقل به گوشِ با کلامِ علی شد مُتحیِر از مقامِ علی علی امام من شد و منم غلامِ علی ...

بالاتر از تصورم،دل از تو من نمیبُرَم من مثلِ پدر مادرم،نونِ سُفرَتُ می خورم

بی تو من خُشکَمُ ، با تو دریا شدم بی تو بد بودمُ و با تو آقا شدم

بی تو من گم شدم ، با تو پیدا شدم بی تو بد بودم و با تو آقا شدم

علی جان ... علی جان ...

مقامِ شاهی چه برازندَتِ هر کی خدا رو میشناسه بنده تِ کسی که مستِ توِ ، آقا پسر خوانده تِ

من مستِ مجتبیِ تو مجنونِ بچه هایِ تو سرگردون و دیوونۀ،شهیدِ کربلایِ تو

علی جان ... علی جان ...

بی تو بی ارزشم ، با تو غوغا شدم بی تو بد بودم و با تو آقا شدم

بی تو من گم شدم ، با تو پیدا شدم بی تو بد بودم و با تو آقا شدم

سکۀ سلطنت به نامِ علی نشسته مرغِ دل تو دامِ علی علی امام من شد و منم غلامِ علی

أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ،میرسه از غدیرِ خم باعلی تو پیدا میشی،راهت بی علی میشه گم

علی جان ... علی جان ...