امروز یکشنبه 23 مرداد 1401

نمایش جزئیات

صحبتهای پیرغلام اهل بیت(س) استاد سازگار درخصوص ضرورت برگزاری جلسات روضه

صحبتهای پیرغلام اهل بیت(س) استاد سازگار درخصوص ضرورت برگزاری جلسات روضه

استاد غلامرضا سازگار : چیزی که خطرش از #کرونا بیشتر است ، تعطیل شدن مجالس اهل بیت (ع) است. دور هم بنشینید و خانوادگی بر مصائب ائمه (س) گریه کنید ..
او کشتی نجاتُ کشتی شکسته ماییم مولا به کام غرقاب ما را نمی‌گذارد ..