امروز یکشنبه 23 مرداد 1401

نمایش جزئیات

سرود_ مولای عالم حضرت علی ابن ابیطالب علیه السلام _ حاج محمودکریمی

سرود_ مولای عالم حضرت علی ابن ابیطالب علیه السلام _ حاج محمودکریمی

(حیدر شدی تا پشت در،هی در بکوبم۲ بر خاک پای قنبرت هی سر بکوبم۲)۲ مولا علی...علی مولا علی.... حجت حق... صورت حق... رحمت حق...آیت حق حجت حق...علی مولا...علی صورتِ حق علی مولا...علی رحمت حق ...علی مولا...علی جنت حق علی مولا...علی دعوت حق ...علی مولا...علی صولت حق...علی مولا...علی قدرت حق علی مولا...علی مولا علی...علی مولا علی.... شوکت حق...علی مولا...علی رحمت حق ...علی مولا...علی عزت حق...علی مولا...علی مدحت حق ...علی مولا...علی هیبت حق ...علی مولا...علی نصرت حق ...علی مولا...علی نهضت حق ...علی مولا...علی حجت حق ...علی مولا...علی صورت حق...علی مولا...علی رحمت حق ...علی مولا...علی آیت  حق...علی مولا...علی جنت حق ...علی مولا...علی دعوت حق ...علی مولا...علی صولت حق ...علی مولا...علی قدرت حق ...علی مولا...علی شوکت حق ...علی مولا...علی رحمت حق ...علی مولا...علی عزت حق ...علی مولا...علی مِدحت حق ...علی مولا...علی هیبت حق ...علی مولا...علی نصرت نهضت ...علی مولا...علی آیت حق ...علی مولا...علی مولا علی...علی مولا علی.... _________________ (حیدر شدی تا پشت در،هی در بکوبم۲ بر خاک پای قنبرت هی سر بکوبم۲)۲ هر کس  تو را دارد چرا باید بترسد؟! مثل تو تنها از خدا باید بترسد (شور و شعف ...علی مولا...علی دُرّ صدف ...علی مولا...علی۲ اصل هدف ...علی مولا...علی شاه نجف... ...علی مولا...علی۴ مولا علی...علی مولا علی... السلام علی الحسین... حسین...حسین....