امروز یکشنبه 23 مرداد 1401

نمایش جزئیات

مدح زیبا_میلاد مولای عالم علی ابن ابیطالب علیه السلام _ سید مجید بنی فاطمه

مدح زیبا_میلاد مولای عالم علی ابن ابیطالب علیه السلام _ سید مجید بنی فاطمه

"الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَنَا مِنَ الْمُتَمَسِّکِینَ بِوِلاَیَة عَلیِ ابْنِ اَبیطالِب"

گدای شیر یزدانم ؛ فقیر شاه مردانم نمک پروده ی سلطانِ عالم پیر سلمانم

گهی مانند جبریل است و گاهی همچو پیغمبر از این گونه تجلّی های او عُمری ست حیرانم

خدا باید بخوانم یا که عبد خالقش خوانم علی رب گشته یا رب مرتضی من که نمی دانم

عجب زیبا حدیثی را رسول الله فرموده : که من هم بی ولای مرتضی بی دین و ایمانم

اگر کوه گهر را هم به من روزی خدا بخشد نمی ارزد به آن لحظه که من در زیر ایوانم

نگو کفر است این مطلب بیا قدری تأمل کن غلام حیدرم اما برابر با رسولانم

به هر سویی نظر کردم امیرالمومنین دیدم و فهمیدم تولّی را میان ختم قرآنم

خودم را در کنار حضرت معشوق می بینم روایاتی از آن دلبر سحرها تا که می خوانم

به گوشم مانده آوایش که بابایم چنین می گفت : بدون او خس و خارم ولی با او گلستانم

چه عذری آورم فردای محشر نزد صدیقه اگر اُفتد ز لب هایم دمی ذکر علی جانم