امروز یکشنبه 16 مرداد 1401

نمایش جزئیات

شور زیبا _ امیرالمومنین علی ابن ابیطالب علیه السلام به نفس کربلایی حسین طاهری

شور زیبا _ امیرالمومنین علی ابن ابیطالب علیه السلام به نفس کربلایی حسین طاهری

باده ی ناب میطلبم     جام شراب میطلبم
جام شراب را فقط از    ابوتراب میطلبم
 
رویت رویت رویت     جلوه نماست یاعلی
کویت کویت کویت     قبله نماست یاعلی
 
خیبر شکن یاعلی       مولای من یاعلی
اسدالله الغالب          ابالحسن یاعلی
 
مولا مولا یاعلی
 
 
نغمه ی دلپذیر علی     دلبر بی نظیر علی
من الاذل الی الابد     زمزمه ی غدیر علی
 
نامت نامت نامت      عقده گشاست یاعلی
بامت بامت بامت      عرش خداست یاعلی
 
جانم قربان نجف      هستم حیران نجف
ناد علی میخوانم      روبه ایوان نجف
 
مولا مولا یاعلی
 
 
ایوان نجف      عجب صفایی دارد
حیدر بنگر       چه بارگاهی دارد