امروز یکشنبه 23 مرداد 1401

نمایش جزئیات

سرود زیبا ویژۀ امیرالمومنین علی علیه السلام به نفسِ حاج مهدی رسولی

سرود زیبا ویژۀ  امیرالمومنین علی علیه السلام به نفسِ حاج مهدی رسولی

ای صاحب ذوالفقار .. ای تنها مرد پیکار ..
خود پیغمبر فرمود .. کرّار غیرُ فَرّار
 
میگن از صف شکنِ معرکه ها بگو ،میگم حیدر
میگن اسدالله ولی الله بگو ،میگم حیدر 
میگن از حضرتِ شمشیرِ خدا بگو ،میگم حیدر
 
علی سرور علی محشر 
علی قدرتُ الله پیغمبر
علی برتر علی رهبر
علی صد و ده مرتبه حیدر
 
یا .. حیدر حیدر حیدر
 
ای علم ای علمدار .. ای حزب الله را سردار ..
در خیبر ثابت کردی .. کرّار غیرُ فرّار ..
 
میگن از اُسوه اوقات خطر بگو ،میگم حیدر
میگن از علت هر فتح و ظفر بگو ،میگم حیدر 
میگن از صاحبِ شمشیر دو سر بگو ،میگم حیدر
 
علی ماهِ  علی راهِ
علی ذکرِ نصروا من اللهِ
یه کوه پیشش پرِ کاهه
علی بُرّان ترین سیفُ اللهِ
 
یا .. حیدر حیدر حیدر
 
ای امیر با وقار .. شاه کارِ پروردگار ..
 معرکه شاهد بودهِ .. کرّار غیرُ فَرّار ..
 
میگن از سفرۀ احسان و کرم بگو ،میگم حیدر
میگن از نام به هنگام قسم بگو ،میگم حیدر
میگن از ایوون زیبای حرم بگو ،میگم حیدر
 
علی یارم هوا دارم  
همه چی دارم تا علی دارم
دفاعِ از از حرم کارم
میگم یا علی وقت پیکارم
 
یا .. حیدر حیدر حیدر