امروز دوشنبه 17 مرداد 1401

نمایش جزئیات

مدح و توسل زیبا ویژۀ مشکل گشایِ عالم امیرالمومنین علی علیه السلام به نفسِ سید رضا نریمانی

مدح و توسل زیبا ویژۀ مشکل گشایِ عالم امیرالمومنین علی علیه السلام به نفسِ سید رضا نریمانی

آیینۀ تمام نمایِ خدا  علیست
نقشی که زد رقم، قلمِ ابتدا، علیست
دستِ خدا ، زبان خدا ، صورت خدا
در بندگیش ، بندۀ بی انتها علیست
 
جان رسول و لحمِ رسول و دم رسول
شیر خدا و شیر رسولِ خدا علیست
بعد از نبی به هر زن و مرد مومنی
مولا علی ، امام علی ، مقتدا علیست
 
ذکر علی به وقت دعا یامحمد است 
ذکر نبی به درگه معبود یا علیست
مولایِ دیگران ، دیگری بود و دیگری
یا رب گواه باش که مولایِ ما علیست
 
زیباترین دعا به لب شیعۀ علی
یا مصطفی محمدُ یا مرتضی علیست
دانید جای شیعه به روز جزا کجاست
سوگند میخورم به خدا هر کجا علیست
 
نفس رسول ، آنکه به جای رسول خفت
تا جان کند به راهِ پیامبر فدا ، علیست
دشمن به دشمنی خود اقرار میکند
مردی که داشت بازویِ خیبر گشا علیست
 
بسم اله کتابِ خداوندگار را 
هرکس که با علیست بداند که "با" علیست
چشم خدا ، قسیم جحیم و جنان به حشر
دست خدا و لنگر ارض و سما علیست
 
تنزیل و نور و مریم و طاها و مومنون
یاسین و توبه و زمر و هل اتی علیست
گفتم دعا کنم که نگاهی به ما کند
دیدم که استجابت و ذکر و دعا علیست
 
بر حشر چون لوایِ خدا سایه افکند
گردد عیان به خلق که صاحب لوا علیست
آن بت شکن که در حرم ذاتِ کبریا
بگذاشت جایِ دست خداوند پا علیست
 
در «انّما ولیکمُ الله» سیر کن
تا بنگری ولی دگرانند ، یا علیست ؟
روزِ غدیر گفت نبی در غدیر خم
یا رب تو باش ناصر هرکس که با علیست
 
آن کس که از ولادت خود تا شهادش
یک لحظه دل نداد به دست هوا علیست
این قول شافعی ست که در شعر ناب خود
گفتا مرا علیست خدا ، یا خدا علیست؟
 
میثم هنوز صوت پیامبر رسد به گوش
فریاد میزند که امام شما علیست
 
شاعر : استاد غلامرضا سازگار