امروز دوشنبه 17 مرداد 1401

نمایش جزئیات

سرود زیبا ویژۀ مشکل گشایِ عالم امیرالمومنین علی علیه السلام به نفسِ حاج محمود کریمی

سرود زیبا ویژۀ مشکل گشایِ عالم امیرالمومنین علی علیه السلام به نفسِ حاج محمود کریمی

نورِ مُصَلّیٰ یاعلی یاعلی یاعلی
عالیِ اَعْلیٰ یاعلی یاعلی یاعلی
 
والیِ والا یاعلی یاعلی یاعلی
سید و مولا یاعلی یاعلی یاعلی
 
تویی که صدایِ بودنِ ، خدا تو این دلی
تپش تپش تپش ، علی علی علی
 
خدا روحِ همه اولیاءشو میبره نجف
نمی دونه کسی جز خدا که چه خبرِ نجف
خدا کنه که منم بشم ، کبوترِ نجف
 
اِی دل تا نجف برو ، تا بیتُ الشَّرف برو
هست شدم نیست شدم سَرَمو گذاشتم به گِرو
به عشقِ انگورِ ضریحش میزنم قیدِ دل و
 
نورِ مُصَلّیٰ یاعلی یاعلی یاعلی
عالیِ اَعْلیٰ یاعلی یاعلی یاعلی
 
والیِ والا یاعلی یاعلی یاعلی
سید و مولا یاعلی یاعلی یاعلی
 
تویی که صدایِ بودنِ ، خدا تو این دلی
تپش تپش تپش ، علی علی علی 
 
همۀ هستم یاعلی یاعلی یاعلی
علوی هستم یاعلی یاعلی یاعلی
 
به کسی جز تو یاعلی یاعلی یاعلی
دل و نَبَستم یاعلی یاعلی یاعلی
 
تویی که خودت مُقَلِّبی ، خودت مُحَوِّلی
بهارِ من تویی ، علی علی علی
 
اونی که آسمونی میشه میره تو صفِ نجف
میزاره مرواریدِ دل و توی صدفِ نجف
جلویِ عرشِ خدا زده ، به طرفِ نجف
 
نورِ مُصَلّیٰ یاعلی یاعلی یاعلی
عالیِ اَعْلیٰ یاعلی یاعلی یاعلی
 
والیِ والا یاعلی یاعلی یاعلی
سید و مولا یاعلی یاعلی یاعلی
 
تویی که صدایِ بودنِ ، خدا تو این دلی
تپش تپش تپش ، علی علی علی
 
تویی تویی تو مُقتدا ، مهر و مُحبَّت و وفا
یار و هم آغوشِ محمّد تویی یاعلی
بت شکنِ دوشِ محمّد تویی یاعلی
 
ساقیِ کوثر یاعلی یاعلی یاعلی
فاتحِ خیبر یاعلی یاعلی یاعلی
 
اول و آخر یاعلی یاعلی یاعلی 
حضرتِ حیدر یاعلی یاعلی یاعلی
 
همه صِفاتی یاعلی یاعلی
خوده صِراطی یاعلی یاعلی
 
حُبُّکَ مولا یاعلی یاعلی
سِرّ و حیاتی یاعلی یاعلی
 
تویی که حتّٰی تویِ رکوع به فِکر سائلی
دستِ منم بگیر علی علی علی
 
هر كی كه عبدِ خدا میشه دلش اومده نجف
سینۀ مكه و کربلا می تَپه برا بَلَده نجف
آسمونا سَرِ پا شدن ، به مددِ نجف
 
نورِ مُصَلّیٰ یاعلی یاعلی یاعلی
عالیِ اَعْلیٰ یاعلی یاعلی یاعلی
 
والیِ والا یاعلی یاعلی یاعلی
سید و مولا یاعلی یاعلی یاعلی
 
ساقیِ کوثر یاعلی یاعلی یاعلی
فاتحِ خیبر یاعلی یاعلی یاعلی
 
اول و آخر یاعلی یاعلی یاعلی 
حضرتِ حیدر یاعلی یاعلی یاعلی
 
اِی دل با هدف برو با نورِ نجف برو
شَمس ، گنبدِ طلا ببین و سائل و
ماه به عشقِ شمسِ دین، هِی میخوره تِلو تِلو
 
ساقیِ کوثر یاعلی یاعلی یاعلی
فاتحِ خیبر یاعلی یاعلی یاعلی
 
اول و آخر یاعلی یاعلی یاعلی 
حضرتِ حیدر یاعلی یاعلی یاعلی