امروز یکشنبه 16 مرداد 1401

نمایش جزئیات

شور زیبا ویژۀ مشکل گشایِ عالم امیرالمومنین علی علیه السلام به نفسِ سید مجید بنی فاطمه

شور زیبا ویژۀ مشکل گشایِ عالم امیرالمومنین علی علیه السلام به نفسِ سید مجید بنی فاطمه

دل ، دلِ رسوای من
سر ، سرِ شیدای من
تب ، تبِ عشقِ مجنون
شب ، شبِ لیلایِ من
 
سر من کجا ؟ سروریِ تو
دلِ من کجا ؟دلبریِ تو
من کجا حیدر کجا ؟ ..
 
فخرِ زمانیُ جانِ جهانیُ در دلُ جانی حیدر؛
ابرِ بهارم و حالِ نزارم و دارو ندارم حیدر
 
یا اَسدُ الله یا ولیُ الله،عالیِ اعلی حیدر؛
 
خالیِ دستم و واله و مستم و حیدری هستم حیدر
 
یاعلی مولا ... یاعلی مولا ...
 
هم دمِ عیسی داری
هم خُمِ سَهبا داری
تو یه نجف هم مولا،تو دلِ زهرا داری
 
من و مستی از عشقِ نابِ تو
منو مستی از این شرابِ تو 
من کجا و حیدر کجا ..
 
فاتحِ خیبرُ روحِ پیمبرُ معنیِ کوثر ، حیدر
قبلۀ عالمُ کعبهُ زمزمُ مُحرِم و مَحرم ، حیدر
 
نِعمَ الامیریُ خُمِ غدیریُ شیر دلیری ، حیدر
اسمِ تو تکبیر ، قوتِ شمشیر آیۀ تطهیر ، حیدر
 
یاعلی مولا ... یاعلی مولا ...