امروز یکشنبه 16 مرداد 1401

نمایش جزئیات

شور زیبا علی ابن ابیطالب علیه السلام به نفسِ حاج محمد طاهری و حسین طاهری

شور زیبا علی ابن ابیطالب علیه السلام به نفسِ حاج محمد طاهری و حسین طاهری

توهین نمی کنم به کسی در غزل ولی
هر کس کمی محبت حیدر نداشته
 
خود را برای شعله مهیا کند که او
حق را به چشم دیده و باور نداشته
 
علی ، علی ، علی ...
 
نماز بی ولایِ او
عبادتی ست بی وضو
به منکرِ علی بگو 
نماز خود رها کند
 
چه هیبتی داری
شجاعتی داری
فقط تو عالم تو حیدر کراری
 
نماز بی ولای او
عبادتی ست بی وضو
به منکر علی بگو 
نماز خود رها کند
 
من ار به قبله رو کنم
به عشقِ روی او کنم 
اقامۀ صلوة را به گفتگویِ او کنم 
 
عمریست که دم به دم علی می گویم
در حال نشاط و غم علی میگویم
یک عمر علی گفتم و ان شاءالله
تا آخر عمر هم علی می گویم