امروز دوشنبه 17 مرداد 1401

نمایش جزئیات

سرود امیرالمومنین علی ابن ابیطالب علیه السلام به نفس سید مجید بنی فاطمه

سرود  امیرالمومنین علی ابن ابیطالب علیه السلام به نفس سید مجید بنی فاطمه

مشتریِ نگاهِ تو ناهیده
یه ذره خاک قدمت خورشیده
محمد و علی ، علی و محمد
این آیه هایِ محکم توحیده
 
ای امام علی ، منم غلام علی
بخر منو امشب ، به احترام علی
 
تو گل سرسبد دنیایی ، محمد دنیایی
همیشه زبونزد دنیایی ،  محمد دنیایی
امید خوب و بد دنیایی ،  محمد دنیایی
 
فدایِ احمد مختار و حیدر کرار
صل علی محمد و آله الاطهار
 
ای امام علی ، منم غلام علی
بخر منو امشب به احترام علی
_______________
هر نفست بویِ بهشتی میده
بویِ گل محمدی پیچیده
محمد و علی ؛ علی و محمد
این آیه هایِ محکم توحیده
 
ای سبویِ علی ، به آبرویِ علی
بکش منو امشب به سمت و سوی علی
 
شب مستیِ ، شب میلادِ ، چقد دلم می خوادت
به فدایِ دختر و دامادت ، چقد دلم می خوادت
همه اجداد و همه اولادت ، چقدر دلم می خوادت
 
به عشق مرتضی علی بگو صد و ده بار
صل علی محمد و آله الاطهار
 
ای امام علی ، منم غلام علی
بخر منو امشب به احترام علی