امروز یکشنبه 16 مرداد 1401

نمایش جزئیات

شور زیبا امیرالمومنین علی ابن ابیطالب علیه السلام به نفس کربلایی حسین طاهری

شور زیبا  امیرالمومنین علی ابن ابیطالب علیه السلام به نفس کربلایی حسین طاهری

ولایتش اصول دینِ ، حیدر
معنی قرآن مبینِ ، حیدر
حرف نبی فقط همینه ، حیدر
تنها امیرالمومنین ، حیدر ..
 
چه هیبتی داری
شجاعتی داری
فقط تو عالم تو حیدر کراری
 
عبد اشجع الناسم
کرده پدری واسم
من خلیفه ایی دیگر
غیر علی نشناسم ...
 
من شیعم حیدر آقامِ