امروز یکشنبه 23 مرداد 1401

نمایش جزئیات

ای در تو صفات مصطفی یا زینب(رباعیات)

ای در تو صفات مصطفی یا زینب(رباعیات)

ای در تو صفات مصطفی یا زینب                                    وی وارث حلم مرتضی یا زینب

بگرفته قیام کربلا از تو حیات                                               بانوی شجاع کربلا یا زینب

                                                            ***

ای اُسوة صبر و استقامت زینب                                      وی مظهر عزّت و شهامت زینب

با سعی تو نهضت حسینی است به جا                                ای زینب و زیور امامت زینب

                                                            ***

ای حامی نهضت حسینی زینب                                          احیاگر دولت حسینی زینب

ای دخت علی و خواهر خون خدا                                     تو شاهد غربت حسینی زینب

                                                            ***                   عبدالرحیم رجب علی (بنا)

بر لب بوَدم ثنای زینب                                                            در دل بوَدم ولای زینب

محتاج عنایتش جهان است                                                   خلقند همه گدای زینب

هستی ز وجود اوست برجای                                              ای جای جهان فدای زینب