امروز یکشنبه 23 مرداد 1401

نمایش جزئیات

بتول علی نما

بتول علی نما

ای بتول علی نما ، زینب

دومین عصمت خدا زینب

علی دیگر و حسین دگر

آفرید از تو کبریا زینب

حقّ اُخت الحسین بودن را

خوب آورده به جا زینب

کعبه نهضت حسینی را

مروه عباس و تو صفا زینب

کودکان در مسیر کوفه وشام

به تو دارند التجا زینب

زیر زنجیر و تازیانه بود

ذکرشان یا حسین و یا زینب

یک زن و اینهمه جوانمردی

مرحبا بر تو مرحبا زینب 1

 

امروز دلها را ببریم حرم زینب ، انشاء الله یک روزی کنار حرمش اشک بریزید .امروز از چشمانت بخواه برای زینب گریه کند ، زینب اُم المصائب است ، پیغمبر بشارت داده برای آن چشمی که برای زینب گریه کند . فرمود : پاداش او همچون کسی است که برای حسن و حسین گریه می کند .2

هر وقت دلش می گرفت سر از محمل بیرون می آورد ، می شنید از بالای نیزه یک آقایی دارد قرآن

 می خواند هی صدا می زند : «وَسَیَعلَمُ اَلَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنقَلَبٍ یَنقَلِبُونَ»3

گاهی هم صدا می زند : «أَم حَسِبتَ أَنَّ أَصحابَ الکَهفِ وَ الرَّقیمِ کانُوا مِن آیاتِنا عَجَباً»4

قربان قرآن خواندنت برادر ، برادر با قرآن خواندنت رفع تهمت از ما کر دی ، آخر به ما خارجی می گفتند .آی گریه کنندگان امام حسین ، دلها بسوزد یک وقت هم سر از محمل بیرون آورد دید یک نا نجیبی با سنگ پیشانی برادرش را می زند همه صدا بزنید یاحسین ...

  1. سید رضا مؤید.
خصایص زینبیه ،ص 155 .
  1. شعراء ، آیه 227 .
  2. کهف، آیه 9 .