نمایش جزئیات

سینه زنی وتوسل به حضرت زهرا سلام الله علیها اجرا ۱۴۰۱ شده به نفس حاج امیر عباسی

سینه زنی وتوسل به حضرت زهرا سلام الله علیها اجرا ۱۴۰۱ شده به نفس حاج امیر عباسی

مقیم شبهای غمم، به زیر سایه ی علمم
مثل تموم گریه کن ها، عزادار مادرمم 

گریه می کنم ای مادر مهربون برات
گریه می کنم ای حاضر بی نشون برات 
گریه می کنم پا به پای  آسمون برات