امروز دوشنبه 13 آذر 1402

نمایش جزئیات

سینه زنی وتوسل به حضرت زهرا سلام الله علیها اجرا ۱۴۰۱ شده به نفس حاج امیر عباسی

سینه زنی وتوسل به حضرت زهرا سلام الله علیها اجرا ۱۴۰۱ شده به نفس حاج امیر عباسی

مقیم شبهای غمم، به زیر سایه ی علمم
مثل تموم گریه کن ها، عزادار مادرمم 

گریه می کنم ای مادر مهربون برات
گریه می کنم ای حاضر بی نشون برات 
گریه می کنم پا به پای  آسمون برات