امروز دوشنبه 13 آذر 1402

نمایش جزئیات

روضه وتوسل به حضرت زهرا سلام الله علیها اجرا شده۱۴۰۱ به نفس سید رضا نریمانی

روضه وتوسل به حضرت زهرا سلام الله علیها اجرا شده۱۴۰۱ به نفس سید رضا نریمانی

چه سخت بوده گرفته انار برمسمار
چه سخت بوده معطل درآن شیار شدن

به قامت گل حیدر لباس گلدار است
فتاده برسر او فکر نو نوار شدن

شبیه محسنش آتش کنار درخوابید
ولی نداشت غم او سر مهار شدن

مامور به صبرم از خداوند
فهمید وبه خانه آتش افکند

مابین حیات خانه ی من
زهرای مرا زدند و رفتند

یک عمر در این محله باشی
آقا و بزرگ و آبرومند

بالا نبری دگر سرت را
در بر سر همسرت بکوبند

افتاد به روی خاک و افتاد
از صورت بچه هاش لبخند

مخفی شده ردِّ پنج انگشت
سه ماهِ تمام زیر روبند

یک دنده شده است دنده ی او
خرد است اگر نخورده پیوند

دیروز به مرگ خود دعا کرد
حتی ز حسین خویش دل کند