امروز یکشنبه 23 مرداد 1401

نمایش جزئیات

متن روضه طفلان زینب سلام الله عیها

متن روضه طفلان زینب سلام الله عیها

دید زینب چو برادر تنهاست

بهر یاری برادر برخاست

دو جگر گوشة خود را طلبید

به موی هر دو پسر شانه کشید

روی بر حجت داور آورد

هر دو را نزد برادر آورد

 از تو سر در ره حق باختن است

 سهم من سوختن و ساختن است

دو جگر گوشه من منتظرند

خبر از ما سوی مادر ببرند

ای برادر تو دوای دردم

با چه رویی به حرم برگردم

این دو گل هست به دوران ثمرم

 هدیه بفرست به سوی پدرم

گفت ای خواهر غم پرور من

بس بود داغ علی اکبر من

 گفت ای نور دو چشمان من

ای که هستی سرو سامان من

 

*قافله ابی عبدالله از مدینه به سوی مکه حرکت کرد ، چند منزل نگذشته بود یک وقت دید دو سوار دارند می آیند ، ابی عبدالله فرمود : عباسم برو ببین دو سوار که می باشند دید بچه های زینب اند ، آورد خدمت امام حسین ، زینب هم آمد ، خوشحال شد ، روز عاشورا هم بچه ها را آورد نزد برادر ، برادر اجازه بده محمد و عون هم به میدان بروند ، همین جا که اجازه داد زینب خوشحال شد ، بچه ها را بدرقه کرد اما وقتی عزیزانش (محمد و عون )شهید شدند زینب از خیمه ها بیرون نیامد مبادا چشمش به صورت برادر بیفتد برادر خجالت بکشد . همه صدا بزنید حسین .*

 

ای به یک روز مادر دو شهید

وی فدای دو نازنین پسرت

ای که در طول کمتر از یک روز

  ماند هفتاد و دو داغ بر جگرت

  منبع: كتاب گلچين احمدي