نمایش جزئیات

سرود و توسل ویژۀ مبعث پیامبر رحمت حضرتِ محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله اجرا شده به نفسِ حاج مهدی اکبری

سرود و توسل ویژۀ مبعث پیامبر رحمت حضرتِ محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله  اجرا شده به نفسِ حاج مهدی اکبری

نور تو گر نبود مسلمان نمی شدم
بر سفره ی کریمِ تو مهمان نمی شدم 

لطفِ محمّدی تو بر من مقام داد
ورنه زِ نسل حضرت سلمان نمی شدم 

اصلاّ اگر دعای تو پشت سرم نبود
بر خانواده ی تو ثنا خوان نمی شدم 

من از عنایت تو که بهره نداشتم
گر دوستدار عترت و قرآن نمی شدم 

حرف از خدا زدی تو، ولی گر علی نبود
هرگز مطیع و گوش به فرمان نمی شدم 

قُم یا رسول! صوت جلی را شروع کن
قرآن بخوان و مدح علی را شروع کن 

قرآن بخوان که بی خبران را خبر کنی
بر قلبِ سنگ، با سخن خود اثر کنی 

قرآن بخوان، زِ جهل، خلایق رها شوند
روشن فضای ظلمت محض بشر کنی

قرآن بخوان و در دل مردم نمک بریز
تا این که دوستانِ خدا بیشتر کنی 

قرآن بخوان بشارت و انذار کن رسول
قرآن بخوان که شام جوانان سحر کنی 

قرآن بخوان، به جلوه ی تو سجده می کنند
سنگ و گیاه، چون که ز هر جا گذر کنی 

عرش است محو خواندن آیات تو، رسول!
ای عقل کل، عقول همه مات تو، رسول! 

دارایی ام تمام برایت نوشته شد
جان من از ازل به فدایت نوشته شد 

دل آفریده شد که گرفتارتان شود
این دل اسیرِ آل عبایت نوشته شد 

غیر از علی به قلب تو کس نیست و همین ...
بر جای جای غار حرایت نوشته شد 

باران نور آیه سر مردمان چکید
تا جبرئیل و وحی به پایت نوشته شد 

این آیه ها نبود که گمراه می شدیم
تو آمدی کتابِ هدایت نوشته شد 

امشب سرِ تو تاج نبوت گذاشتند
در زیر پات کرسی عزّت گذاشتند

از این به بعد یاورِ تو مرتضی علی ست
تنها امیر لشکر تو مرتضی علی ست 

بین عشیره دست به دوش علی گذار
برگو فقط برادرِ تو مرتضی علی ست 

پروردگار عزّوجل امر کرده است
همسر برای دختر تو مرتضی علی ست 

او بی تو، تو بدون علی، نه نمی شود
روحِ میان پیکر تو مرتضی علی ست 

در هر کجای عرش خدا دیدی ای رسول 
هر جا روی برادر تو مرتضی علی ست 

اول نماز خوانده به پشت سرت علی ست
وحی خدا علی ست، پیام آورت علی ست