نمایش جزئیات

سینه زنی ویژهٔ حمایت از فلسطین اجرا شده۱۴۰۲ به نفسِ حجت الاسلام سید حسین موسوی

سینه زنی ویژهٔ حمایت از فلسطین  اجرا شده۱۴۰۲ به نفسِ حجت الاسلام سید حسین موسوی

خون دل شد صد مثنوی 
ما مظلومیم اما قوی 
هیهات شیعه بشه منزوی 
آی دنیا داری می‌شنوی 

این خاک 
رایحه ای ز فاطمه داره 
یه عالمه دیالمه داره 

آقا
انی احامی ابدا دینی 
ادامه داره نسل اوینی 

مونده یکی دو پله تا فتح دو قبله 
ممنوعه خستگی  نزدیکیم به قله 

لبیک یا علی 

جاریه موج مهدوی 
ما مظلومیم اما قوی
در راهه خیبر ثانوی 
اسرائیل داری می‌شنوی 

صهیون
  دیدنیه این روز و این حالش 
چیزی نموند از بیست و پنج سالش

باخته 
هرکی قمار کرده رو اسرائیل 
ملک علیه از فرات تا نیل 

برسونید به کلِّ، منتظران این جمله 
مونده یکی دو پله
ممنوعه خستگی نزدیکیم به قله 

لبیک یاعلی