نمایش جزئیات

سینه زنی وتوسل به حضرت سیدالشهدا علیه السلام اجرا شده شب پنجم محرم۱۴۰۲ به نفس سید رضا نریمانی

سینه زنی وتوسل به حضرت سیدالشهدا علیه السلام اجرا شده شب پنجم محرم۱۴۰۲ به نفس سید رضا نریمانی

گریه زیاد کردم، روضه زیاد خوندم
گریه زیاد کردم، روضه زیاد خوندم
پشت سرت خیلی وَإِن يَكَاد خوندم

وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ، نیزه فرو شد به تنت
وَإِن يَكَادُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ، خودت بگو از کفنت
 
یکی دم مغرب، موت و پریشون کرد
با تنِ صد پاره‌ت، یه ختم قرآن کرد

اونی که از گودال، سرت رو حالا برد
روی سَرِ زینب، صداشو بالا برد

جلوی نامحرما معذبم، من زینبم، خواهرِ تو
جلوی نامحرما معذبم، چی بگم از حنجرِ تو
جلوی نامحرما معذبم، من چی بگم از دخترِ تو 

یکی داره پیراهن می‌دزده
پیراهن که نه کفن می‌دزده
یکی داره با یه کهنه خنجر 
سر و از روی بدن می‌دزده

«ای حسینم، ای حسینم 
ای ضیاء هر دو عینم»

داره نیزه به تنت می‌ریزه
خستگی از بدنت می‌ریزه
مگه چی گفتی عَدو سنگت زد
داره خون از دهنت می‌ریزه

یه سپاه داره سرت می‌ریزه
نیزن داره به تنت می‌ریزه 
مگه گودال چقدر جا داره
یه سپاه داره سرت

واجب الاحترام بودی
تو اولین امام بودی
که بین یک حصیر بودی

مونده روی زمین، پیکر تو رها
السلامُ علیٰ مَن دَفَنَ اهلِ قُری
خواهرت اگه نیست، رفته شام بلا
ریگ و رمل بیابان برات گرفتن عزا

همه منتظرن، مادرش برسه
کاش صدای برادر، به خواهرش برسه
دست قاتل اگه، به سرش برسه
آخ خدا به داد موی دخترش برسه

«سیدالشهدا ، سیدالشهدا
سیدالشهدا یا مقطع الاعضا»