نمایش جزئیات

سینه زنی و توسل به ابن الکریم حضرت عبدالله ابن الحسن علیه السلام اجرا شده شبِ پنجم محرم۱۴۰۲ به نفسِ حاج‌ محمود کریمی

سینه زنی و توسل به ابن الکریم حضرت عبدالله ابن الحسن علیه السلام اجرا شده شبِ پنجم محرم۱۴۰۲ به نفسِ حاج‌ محمود کریمی

ای عمو دیدم از مرکب آخر افتادی
هی پا کشیدم دیدم که با سر افتادی

دنیا پیش چشمم تار شد
رو سرم عالم آوار شد

از دست خیمه فرار کردم 
من اومدم ببینن مَردَم
محاله من دیگه برگردم

«ای عمو جانم عمو جانم..»

پای برهنه به سوی آغوشِ بازت
من یه قنوتم میون راز و نیازت

در ظاهر گرچه ظریفم
این نامردا رو حریفم

هنوز تو لشکرت مرد داری
هنوزم مردِ نبرد داری
بمیرم تشنه ای درد داری

«ای عمو جانم عمو جانم..»

دستاتو باز کن بازم یتیمو بغل کن
شبیه قاسم، کاممو غرق عسل کن 

تا ضربه ها کم اثر شه
دست کم دستم سپر شه

تا زمین خوردی زمین خوردم
برای بی کسیات مُردم
برای سینه ات سپر آوردم

«ای عمو جانم عمو جانم..»