نمایش جزئیات

روضه و توسل به کریم اهل بیت امام‌حسن مجتبی علیه السلام اجرا شده شبِ پنجم محرم۱۴۰۲ به نفسِ حاج میثم مطیعی

روضه و توسل به کریم اهل بیت امام‌حسن مجتبی علیه السلام  اجرا شده شبِ پنجم محرم۱۴۰۲ به نفسِ حاج میثم مطیعی

*شب پنجم محرم هم رسید...حسن جان! شاید دیگه محرم داداشت رو نبینم...همه سال منتظرم این شبا بیاد براش گریه کنم...
یک سال را به خاطر یک ماه زنده ایم...*

حسن فدایی حسین، حسین فدایی حسن
یه نور ولی دو ماجرا، یه روح ولی دو تا بدن

«حسن جان، حسین جان»

یکی کنار مادرش، رو خاک سرد کوچه‌ ها

 *مادر بلند شو...بلند شو...بلند شو...
مادر! حسنت تنهاست...بلند شو...*

یکی کنار مادرش، رو خاک سرد کوچه‌ ها
یکی کنار خواهرش، رو خاک گرم کربلا

«حسن جان، حسین جان»

هر دو شهید سوره‌ی کوثر
پیر شدن از مصیبت مادر
یاد برادری که شد پرپر

به خونه اشون هجوم که آوردن
باباشونو کشون کشون بردن
مادر که افتاد، بچه‌ها مُردن

*مادرش فرمود:پشت در یه اتفاقی افتاد...
"فَسَقَطتُ لِوَجهی...من با صورت به زمین خوردم...*

«سیدنَالغریب حسن جانم...
سیدنَاالغریب حسین جانم...»

شاعر: سیدمهدی سرخان