امروز چهار شنبه 09 فروردین 1402

نمایش جزئیات

سینه زنی زمینه ویژۀ ایام فاطمیه

سینه زنی زمینه ویژۀ ایام فاطمیه

فاطمیه فصل غربت علیِ
فصلِ بیعتِ دوباره با ولیِ
 
فاطمیه راه عشقِ ، بیراهه نرو و برگرد
هرجا تو مهلکه بودیم ، فاطمیه زنده‌مون کرد
 
فاطمیه یادمون داد ، راه و رسم استقامت
فاطمیه یعنی باشیم ، سپرِ جونِ ولایت
 
فاطمیه یعنی باید دل بکنی تو از همه
بمونی پایِ انقلاب مردونه مثلِ فاطمه
 
رمز نجات شیعه‌ها ، ذکرِ قشنگ فاطمه
ترانۀ رو لب ما ، ذکر قشنگ فاطمه
 
«یافاطمه یافاطمه ، یافاطمه یافاطمه»
 
ایستادی تا پای جون پای امامت
چه قیامتی به پا شد از قیامت
 
مادرم به پشت در رفت ، که نگن علی غریبه
که نذاره توی خونه‌ش ، وا بشه پای غریبه
 
مادرم محسنشُ داد ، برایِ حفظ ولایت 
واسه در سینه سپر کرد ، برای اصل امامت 
 
فاطمیه یعنی باید واسه ولایت بمیریم
چه حیف شیعه باشیم و غیرِ شهادت بمیریم
 
رمز نجات شیعه‌ها ، ذکر قشنگ فاطمه
ترانه‌ی رو لب ما ، ذکر قشنگ فاطمه
 
«یافاطمه یافاطمه ، یافاطمه یافاطمه»
 
نَه چهل ساله که نهضت شده برپا
که هزار و چهارصد و چهل ساله زهرا
 
تو مدینه پشت اون در ، نهضتُ بنا میذاره
انقلابی که شروع کرد ، هنوزم ادامه داره
 
چیزی که نجاتمون داد ، ذکر ناب فاطمه بود 
انقلاب ما یه درس از ، انقلاب فاطمه بود
 
شور قیام بی‌بی جون ، تو رگ شیعه جاری شد 
به لطف ذکر فاطمه زمستونم بهاری شد 
 
رمز نجات شیعه‌ها ، ذکر قشنگ فاطمه
ترانۀ رو لب ما ، ذکر قشنگ فاطمه 
 
 
«یافاطمه یافاطمه ، یافاطمه یافاطمه»