امروز شنبه 05 فروردین 1402

نمایش جزئیات

بشنوید صدایِ مرحوم حاج رضا انصاریان خوانندۀ صلوات خاصۀ امام رضا علیه السلام

بشنوید صدایِ مرحوم حاج رضا انصاریان خوانندۀ صلوات خاصۀ امام رضا علیه السلام

ای آن كه حریم تو پر از آیۀ نور است
نومیدی و درگاهِ تو از عشق به دور است 
 
اینجاست تجلی كدۀ شمسِ هدایت 
یا مبهط انوار خداوند غفور است 
 
ای پاک تر از پاكی و ای نور علی نور 
هر جا كه قدمگاه تو باشد وادیِ طور است 
 
ای پنجرۀ پاکِ تو در پنجۀ اخلاص 
دریاب دلی را كه تمنایِ حضور است
 
فردا كه خجالت زده هر نامه سیاهی
از شرم شود آب اگر سنگ صبور است
 
ای اذن شفاعت به تو بخشیده خداوند 
یك گوشۀ چشم تو ، مرا برگ عبور است