امروز چهار شنبه 17 خرداد 1402

نمایش جزئیات

شور زیبا میلاد حضرت زینب کبری سلام الله علیها به نفسِ سید مجید بنی فاطمه

شور زیبا میلاد حضرت زینب کبری سلام الله علیها به نفسِ سید مجید بنی فاطمه

من مِی مستور می بینم
من همه جا شور می بینم
در آسمون بازه امشب
نور علی نور می بینم
 
دلبر حسین اومد ، ماه خونۀ حیدر
دلخوشیِ داداشه ، آرومِ دل مادر
 
به یاسین .. به طه ..
به خوشحالیِ صدیقۀ کبری
نگاهی .. به ما کن ..
به این خیل گداها ، یا زینب کبری ..
 
رویِ لبای پیغمبر
سورۀ کوثر می شینه
میخنده لب هایِ زینب
تا که حسینُ می بینه
 
غرق نازه این دختر ، توی آغوش زهرا
تسبیح میندازه حیدر ، هی می خونه ماشاالله
 
چه ماهی .. چه نوری ..
رو پاش گل می ریزه فرشته امشب
همه عرش .. می خونن ..
مدد حضرت زینب ، یا حضرت زینب
 
به یاسین .. به طه ..
به خوشحالیِ صدیقۀ کبری
نگاهی .. به ما کن ..
به این خیل گداها ، یا زینب کبری ..
 
نورِ مسیحا یعنی تو
ناجیِ دنیا یعنی تو
تو وصف تو این بس باشه
حضرت زهرا یعنی تو
 
ای پیام عاشورا ، ای ملیکۀ دادار
روح حیدر کرار ، یعنی زینب کرار
 
تو عطر .. بهشتی ..
تو اعجاز خدا روی زمینی
به دنیا .. رسیدی ..
فقط روی حسینتُ ببینی ، یا زینب کبری
 
به یاسین .. به طه ..
به خوشحالیِ صدیقۀ کبری
نگاهی .. به ما کن ..
به این خیل گداها ، یا زینب کبری ..
 
من مِی مستور می بینم
من همه جا شور می بینم
در آسمون بازه امشب
نور علی نور می بینم
 
دلبر حسین اومد ، ماه خونۀ حیدر
دلخوشیِ داداشه ، آرومِ دل مادر
 
به یاسین .. به طه ..
به خوشحالیِ صدیقۀ کبری
نگاهی .. به ما کن ..
به این خیل گداها ، یا زینب کبری ..
.